Het Blauwe Hart op Facebook    Het Blauwe Hart op Twitter

windpark fryslan klein

Ruim 300 particulieren en organisaties hebben hun zienswijze ingediend op de plannen voor Windpark Fryslân. Het aantal unieke zienswijzen bedroeg 182. Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Lees meer...

logo winpark fryslan klein

Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart heeft in april haar zienswijze ingediend op de ontwerpplannen voor het Windpark Fryslân. De exploitanten willen 89 windturbines neerzetten in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk. De kern: bekijk de energie-opgave voor het gebied integraal.

Lees meer...

windpark fryslan klein

De vergunningprocedure voor Windpark Fryslân start op 4 maart. Vanaf die datum liggen de ontwerpbesluiten en het inpassingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kunnen bezwaren worden ingediend tegen het plan om 89 windmolens van 183 hoogte te plaatsen in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart is, samen met andere natuurorganisaties, tegen een windpark in het IJsselmeer. De organisaties hebben gepleit voor de bouw van windturbines op het land.

Lees meer...

windmolens postz

De provincie Fryslân maakt definitief ruimte voor een windmolenpark bij de Kop van de Afsluitdijk. Dit betekent dat bij Hiddum-Hou 36 MegaWatt aan windenergie opgewekt kan worden.

 

Lees meer...

windmolens postz

Met het recent vastgestelde Ontwerp Regioplan Windenergie Flevoland is toekomstige plaatsing van windmolens op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen niet uitgesloten. Bovendien beperkt het Regioplan zich tot Flevoland waardoor een onnodige en ongecoördineerde plaatsing van windturbines in het gehele IJsselmeergebied dreigt. Dat zijn de belangrijkste zorgpunten waarvoor het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart aandacht vraagt van de provincie en de gemeenten.

 

Lees meer...

Agenda van het Blauwe Hart

Nieuwsbrief

In onze meest recente nieuwsbrief onder meer:

Blijf op de hoogte van al het nieuws in en rond het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland.
Lees hier de allerlaatste nieuwsbrief. 

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom het Blauwe Hart. Meld je hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Onze verhalen

“Travels with Mika” (vrij naar John Steinbeck)

“Travels with Mika” (vrij naar John Steinbeck) “Travels with Mika” (vrij naar John Steinbeck)
De afgelopen jaren maakten wij onze reisjes rond de Zuiderzee aan boord van de Aladdin samen met onze ‘gestoffeerde huisgenoot’: onze hond Mika.
Lees meer...

Storm

Storm Storm
Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar wij hebben de afgelopen tijd veel harde wind gehad op het IJsselmeer. Geen weer voor watjes om het maar eens modern te zeggen. Waait het eens lekker is het weer...
Lees meer...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4