Het Blauwe Hart op Facebook    Het Blauwe Hart op Twitter

Vis

De vissen hebben het moeilijk in het Blauwe Hart. Dat heeft grote gevolgen voor de visetende watervogels, de economie om het meer en de recreatie. Wij pleiten voor verbetering van de visstand. Er moeten meer openingen komen in de Afsluitdijk en de Houtribdijk en meer paaiplaatsen. Ook moet de beroepsvisserij fors worden verminderd. Wij zijn initiatiefnemers van de aanleg van de Vismigratierivier, een unieke vispassage door de Afsluitdijk. De kilometerslange Vismigratierivier, vormt straks een natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en IJsselmeer. Vele regionale partijen (waaronder Het Blauwe Hart) werken samen onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk om dit ambitieuze plan te realiseren.