Het Blauwe Hart op Facebook    Het Blauwe Hart op Twitter

Waterbouw

In het Blauwe Hart zijn water en land strikt van elkaar gescheiden met harde dijken. Er zijn geen ‘zachte’ overgangen met rietzones en oeverdijken waar de natuur zich kan ontwikkelen. Wij zijn voorstander van ‘Bouwen met de natuur’: de nieuwe Hollandse innovatie op het gebied van waterbouw. Een goed voorbeeld is het project Marker Wadden. Met deze nieuwe waterbouw kunnen we de wereld tonen hoe we onze traditie van ‘wapenen tegen de natuur’ hebben weten te transformeren tot ‘bouwen met de natuur.’ Wij zien volop kansen om gezamenlijk met provinciale politici en bestuurders te zorgen voor een duurzaam gebruik van Het Blauwe Hart.