Het Blauwe Hart op Facebook    Het Blauwe Hart op Twitter

Wind

Het Blauwe Hart is in de Rijksstructuurvisie Wind op Land recentelijk aangewezen als zoekgebied voor windmolenparken. Daarom worden nu veel plannen gemaakt om grote windmolenparken in het IJsselmeergebied te plaatsen. De regie over waar deze windmolenparken moeten komen, ligt in handen van de drie provincies aan het IJsselmeer: Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Deze provincies kijken echter alleen naar hun eigen stukje van het IJsselmeergebied en niet naar de effecten op het grote geheel.

Er mist dus een integrale visie voor windenergie op het gehele gebied. Hoeveel windturbines kan het gebied aan zonder dat dit ten koste gaat aan de natuur en de ruimtelijke beleving? Nu is de impact van windturbines op de open ruimte al enorm, maar zonder een integrale visie op het totaalbeeld dreigt er een hek van windmolens om het IJsselmeer te worden gezet en kan men straks nergens meer de open horizon ervaren. En dat zou toch zonde zijn!
Daarnaast is het niet verstandig om een officieel aangewezen natuurgebied, waar grote groepen vogels rusten, foerageren en ruien, aan te wijzen als zoekgebied voor windenergie.

Wij volgen de plannen voor windenergie dan ook nauwlettend en beoordelen die op de gevolgen voor natuur en landschap. Wij willen dat er stevige bestuurlijke regie wordt gevoerd op een integrale en afgewogen visie van windenergie in het Blauwe Hart met oog voor ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden!