Het Blauwe Hart op Facebook    Het Blauwe Hart op Twitter

Ons Manifest

Midden in Nederland ligt het IJsselmeergebied, met zijn karakteristieke polders, dijken en groot open water. In de tijd van de Zuiderzee was dit het kloppend hart van ons land, met een goede visstand en veel handelsschepen en levendige havenplaatsen. Dit Blauwe Hart van Nederland is nog steeds essentieel voor Nederland.

Helaas klopt het Blauwe Hart steeds minder hard. Door menselijk handelen is de visstand drastisch afgenomen en dreigt het grootste zoetwatermeer van West-Europa weg te vallen als essentiƫle schakel in trekvogelroutes. Het gebied wordt ook steeds minder aantrekkelijk voor recreatie. Minder vis betekent namelijk ook minder sportvisserij en allerlei bouwprojecten bedreigen de grootse open ruimte.

Wij, het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart maken ons sterk voor een samenhangende benadering van dit gebied. Lees ons Manifest waarin staat wat er moet veranderen om het Blauwe Hart kloppend te houden. Doe met ons mee!

Het Samenwerkingsverband bestaat uit: Natuurmonumenten, IJsselmeervereniging, Sportvisserij Nederland, Waddenvereniging, Het Flevo-landschap, Landschap Noord-Holland en It Fryske Gea. Samen hebben wij een achterban van ruim 1,5 miljoen Nederlanders.

Lees ons Manifest

http://issuu.com/burohuizenga/docs/manifest_issu?e=0/10283061

Laatste Nieuws

Broedseizoen in aantocht!

Broedseizoen in aantocht!
Het is maart en daarmee is het broedseizoen in zicht. Om broedende vogels, hun nesten en hun omgeving voldoende rust en ruimte te geven, is aangepast gedrag noodzakelijk. Binnen het IJsselmeergebied...
Lees meer...

Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk

Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk
De versterking van de Markermeerdijk kan, als de huidige plannen worden doorgezet, net zo’n fiasco worden als het dijkversterkingsproject tussen Hoorn en Enkhuizen. Daar werd op basis van...
Lees meer...

Geen geld voor beroepsvissers

Geen geld voor beroepsvissers
Staatssecretaris Martijn van Dam trekt geen geld uit om beroepsvissers op het IJssel- en Markermeer te compenseren als ze ermee stoppen. Hij zegt dat dat volgens regels voor staatssteun ook niet...
Lees meer...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8